Móc áo khoác lửng: đơn giản mà phong cách

Mô hình:

Công thức móc này vẽ bằng tay, bạn hiểu gạch thẳng là mũi kép, chấm đen là mũi bính:

About these ads

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Móc, Móc cho nữ, Mós áo cho nữ. Bookmark the permalink.

One Response to Móc áo khoác lửng: đơn giản mà phong cách

  1. Ad ơi k có chart cái phần ở giữa hở ad?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s