Bảng thuật ngữ đan móc tiếng Anh viết tắt

Những kiến thức đan bài bản học online đầu tiên của mình là từ Lionbrand: http://cache.lionbrand.com/cgi-bin/pg.cgi?page=learningCenter.html

Kiến thức của họ bài bản, còn mình tất nhiên cũng phiên phiến lắm, thiếu cái gì vọc mỗi cái đó thôi, hi hi…  

Đây là bảng các các thuật ngữ viết tắt thường gặp trong công thức đan móc bằng tiếng Anh, nháy chuột vào các thuật ngữ đó để được dẫn sang các bài hướng dẫn cụ thể của họ.

 
approx = approximately
beg = begin(s)(ning)
bet = between
BO = bind off
bpdc = Back Post double crochet
btwn = between
care washing cleaning
CC = contrasting color
ch(s) = chain(s)
ch-space = space previously made
cn = cable needle
CO = cast on
cont = continu(e)(s)(ing)
dbl = double
dc = double crochet
dec = decreas(e)(s)(ing)
dpn(s) = double pointed needle(s)
dtr = double treble (triple) crochet
est = establish(ed)
ext = extension
foll = follow(s)(ing)
fpdc = front post double crochet
fpsc = front post single crochet
fptr = front post triple crochet
hdc = half double crochet
inc = increas(e)(s)(ing)
k = knit
k1b = knit 1 in the row below
k1b = knit through the back loop
k2tog = knit 2 together
k2togb = Knit 2 stitches together through back loop
k3tog = knit 3 together
k3togb = Knit 3 stitches together through back loop
Kfb = knit in front and back of st
lp st = loop stitch
lp(s) = loop(s)
M1 = make 1
M2 = make two
MC = main color
meas = measure(s)
ndl(s) = needle(s)
opp = opposite
p = purl
p1b = purl through the back loop

 
p2sso = pass 2 slipped sts over
p2tog = purl 2 together
p2togb = purl 2 together in back
p3tog = purl 3 together
pat = pattern
Pm = place marker
psso = pass slipped stitch over
PU = pick up
rem = remain(s)(ing)
rep = repeat(s)(ing)
rev = revers(e)(ing)
Rev St st = reverse stockinette stitch
rf = right front
RH = right hand
rnd(s) = round(s)
RS = right side
rsc = reverse single crochet
S2KP or S2KP2 = slip 2 stitches together, knit 1, pass two slip stitches over
sc = single crochet
sc2tog = single crochet 2 together
sc3tog = single crochet 3 together
sk = skip
sk2p = Slip 1, k2tog, pass sl st over
skp = slip 1, knit 1, pass slipped stitch over
sl = slip
sl st = slip stitch
slip1-k1-psso = slip 1, knit 1, pass slip stitch over
sm = slip marker
sp(s) = space(s)
sq(s) = square(s)
ssk = slip, slip, knit
St st = Stockinette stitch
st(s) = stitch(es)
t-ch = turning chain
tbl = through the back loop
tog = together
tr = treble (triple) crochet
work even
WS = wrong side
wyib = with yarn in back
wyif = with yarn in front
yo = yarn over
yrh = yarn over (yarn round hook)

Mình rất muốn Việt hóa một bảng như vầy nhưng không đủ thời gian và kiến thức, sẽ bổ sung dần dần sau nhé!

Hồi đầu lập danmoc.com, tham vọng đầu tiên của mình là việc này, sau 5 năm thì vẫn dậm chân tại chỗ thế này, he he… cứ cọp nguyên của người ta về sài cho nhanh!

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Hướng dẫn móc cơ bản, Hướng dẫn đan cơ bản, Móc, Đan. Bookmark the permalink.

3 Responses to Bảng thuật ngữ đan móc tiếng Anh viết tắt

 1. tottochan81 says:

  Mình vừa dịch chart vừa tìm tài liệu và tìm hiểu thêm, lập được bảng này. Có thể có chỗ ko chính xác hoặc thiếu. Mình chia sẻ để chúng ta cùng hoàn thiện nhé.

  TỪ ĐIỂN ĐAN

  Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
  Alt alternate Xen kẽ (luân phiên)
  approx approximately Khoảng chừng
  beg begin[ning] Bắt đầu
  BO bind off [cast off] Kết mũi đan
  cab cable
  CC contrasting color Màu tương phản
  cn cable needle Kim đan vòng
  CO cast on Gầy mũi
  cont continue[ing] Tiếp tục
  dec decrease[ing] Giảm mũi
  dpn double pointed needles[s]
  foll follow[s][ing] Tiếp theo, kế tiếp
  g grams Gam
  inc increase[ing] Tăng
  incl including Bao gồm
  inst instructions Chỉ dẫn
  k knit Mũi lên
  k tbl knit through back of loop Đan mũi lên qua lỗ phía sau
  k2tog knit two together Đan chập 2 mũi lên
  kfb knit into front and back of stitch Đan lên vào mặt trước và sau của mũi đan
  m meter[s] Mét
  MB make bobble
  MC main color Màu chính
  m1 make one stitch Tăng 1 mũi.
  mm millimeters milimet
  mult multiple Bội số
  opp opposite
  oz ounces
  p purl Mũi xuống
  p2tog purl two together Đan chập 2 mũi xuống
  patt[s] pattern[s] Mẫu đan
  pfb purl into front and back of stitch Đan xuống vào mặt trước và sau của mũi đan
  pm place marker Đặt marker (Vật đánh dấu mũi đan, hình tròn)
  psso pass slipped stitch[es] over Kéo mũi vừa được trượt qua
  rem remaining Còn lại
  rep repeat Lặp lại
  rev St st reverse stockinette stitch
  RS right side[s] Mặt phải
  rnd[s] round[s]
  sc single crochet Mũi móc đơn
  SSK slip 2 stitches as if to knit, then knit those 2 stitches together Chuyển 2 mũi sang kim bên phải, kim trái chọc ngược lại 2 mũi này, đan lên chập 2.
  SSP slip 2 stitches as if to purl, then purl those 2 stitches together Trượt 2 mũi, đan xuống cùng lúc 2 mũi, thường dùng tại mặt trái sản phẩm, làm giảm 1 mũi trên kim đan
  sl slip Trượt
  slp slip one as if to purl
  sl st slip stitch Mũi trượt
  st[s] stitch[es] Mũi
  St st stockinette stitch
  tbl through back of loop[s] Xuyên qua lỗ phía sau
  tog together Cùng nhau
  WS wrong side[s] Mặt trái
  W&t Wrap and turn Vắt dây từ ngoài vào trong. Chuyển 1 mũi từ kim bên trái sang kim bên phải. Vắt dây từ trong ra ngoài. Lại chuyện lại mũi từ bên phải sang bên trái. Quay lại mặt trái.
  YO yarn over Vòng sợi qua kim
  * * repeat directions between ** as many times as indicated Lặp lại chỉ dẫn trong 2 dấu hoa thị.

 2. tottochan81 says:

  Chẳng biết post vào đâu. Nhưng mình thích cái mẫu con chim cánh cụt này quá mà chart tiếng anh hơi khó. http://www.knitty.com/ISSUEwinter04/PATTpasha.html
  Mình post vào đây hi vọng có người cùng dịch và cùng đan với mình.

  • tu2bantayme says:

   Mẫu mà bạn chia sẻ rất đẹp! Mình sẽ post nó vào riêng một bài, có ghi rõ tên bạn chia sẻ mẫu, lần sau bạn có thể gửi vào mục Góp ý nhé!
   Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều “đồng bọn” để cùng “chiến” mẫu đó 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s