Đan hoa hồng

Đan hoa hay móc hoa đều thích cả, nhưng không hiểu sao cứ có cảm tình hơn với đan hoa, mặc dù mẫu đan hoa thì kiếm khó hơn, ít mẫu hơn, nhiều khi cũng không có mẫu đẹp. Nhưng tất nhiên mẫu đan hoa nào đã ưng rồi thì thấy nặng lòng hơn rất nhiều, thấy nó khôn hơn, sâu hơn, đậm đà hơn,… gì nữa không biết nữa, tóm lại là thấy yêu yêu hơn một chút. Hí hí…

Mẫu đan hoa hồng

Công thức đan:

Cast on 5 sts.
Small petals
1st row Kfb, k4. 6 sts.
2nd row P4, pfb, p1. 7 sts.
3rd row K7.
4th row P7.
5th row K1, k2tog, k4. 6 sts.
6th row P3, p2tog, p1. 5 sts.
Repeat 1st–6th rows 3 times. Do not break yarn.
Medium petals
1st and 3rd rows Kfb, k to end.
2nd and 4th rows P to last 2 sts, pfb, p1.
5th and 7th rows K9.
6th and 8th rows P9.
9th and 11th rows K1, k2tog, k to end.
10th and 12th rows P to last 3 sts, p2tog, p1. 5 sts.
Repeat 1st–12th rows twice. Do not break yarn.
Large petals
1st, 3rd, and 5th rows Kfb, k to end.
2nd, 4th, and 6th rows P to last 2 sts, pfb, p1.
7th, 9th, and 11th rows K11.
8th, 10th, and 12th rows P11.
13th, 15th, and 17th rows K1, k2tog, k to end.
14th, 16th, and 18th rows P to last 3 sts, p2tog, p1. 5 sts.
Repeat 1st–18th rows twice. Fasten off.
Finishing
Press. With reverse St st to outside, roll up loosely from the cast-on end. Lightly stitch the straight edges together to form a flat base, and then push up center. Gather and stitch outside edge at base. Turn back petals and steam if necessary.

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan hoa, Đan hoa nổi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s