Đan túi vặn thừng thời trang

Nó được đặt tên là Fashion Cable Knit Bag. Tới thời điểm này, mình vẫn thấy nó là mẫu đan túi đẹp nhất 😛 Vì mình thích đan vặn thừng 😛 Và vì mình đã cố đan nó hai lần rồi đều bỏ dở 😛 Như kiểu con cá hụt là con cá to. Mình vẫn thấy nó ngon lành nhất 😛 Nếu chăm chỉ chén sạch nó luôn mà không bỏ dở nữa, hẳn sẽ ngấy tận cổ một lố vặn thừng và thèm món tráng miệng khác 😛

Đã từng xin bạn Wi hai bộ quai túi, và giờ vẫn giữ nguyên hai bộ đó cho kế hoạch đan túi này 😛 Đan lên thấy đẹp hơn trong hình, vì gân văn thừng nổi lên tuyệt đẹp!

công thức đan ở đây nhé 

Mà có khi cứ bê thẳng về nhà, biết đâu có lúc nào đó người ta lại đóng cửa lại, vài lần bị thế rồi 😛 he he…Có ăn được đâu mà tham thế không biết 😛

Step: 1

Measurement
Approx 16 ins [40.5cm] wide x 13 ins [33 cm] tall, excluding handles.

Step: 2

Tension
13 sts and 17 rows = 4 ins [10cm] with larger needles and 2 strands of yarn in stocking st.

Step: 3

Stitch Glossary
C5B = Slip next 2 sts onto a cable needle and leave at back of work. K3, then K2 from cable needle.

Step: 4

C5F = Slip next 3 sts onto a cable needle and leave at front of work. K2, then K3 from cable needle.

Step: 5

T3B = Slip next 1 st onto a cable needle and leave at back of work. K2, then P1 from cable needle.

Step: 6

T3F = Slip next 2 sts onto a cable needle and leave at front of work. P1, then K2 from cable needle.

Step: 7

T5B = Slip next 3 sts onto a cable needle and leave at back of work. K2. then P1, K2 from cable needle.

Step: 8

T5F = Slip next 2 sts onto a cable needle and leave at front of work. K2. P1, then K2 from cable needle.

Step: 9

Instructions
Panel Pat (worked over 21 sts).

Step: 10

1st row: (RS). P1. K2. P5. T5B. P5. K2. P1.

Step: 11

2nd and alt rows: Knit all knit sts and purl all purl sts as they appear.

Step: 12

3rd row: P1. T3F. P3. T3B. P1, T3F. P3. T3B. P1.

Step: 13

5th row: P2. T3F. P1. T3B. P3. T3F. P1. T3B. P2.

Step: 14

7th row: P3. T5F. P5. T5F. P3.

Step: 15

9th row: P2. T3B. P1. T3F. P3. T3B. P1. T3F. P2.

Step: 16

11th row: P1. T3B. P3. T3F. P1. T3B. P3. T3F. P1.

Step: 17

12th row: As 2nd row.

Step: 18

Bag
With smaller needles and 1 strand of yarn, cast on 79 sts. Beg with a knit row, work 14 rows in stocking st.

Step: 19

With larger needles and 2 strands of yarn, proceed as follows:

Step: 20

1st row: (RS). *Work 1st row of Panel Pat A. **C5F. K3. Rep from * once, then from * to ** once.

Step: 21

2nd row: *Work 2nd row of Panel Pat A.**P8. Rep from * once, then from * to ** once.

Step: 22

3rd row: *Work 3rd row of Panel Pat A. **K3. C5B. Rep from * once, then from * to ** once.

Step: 23

4th row: *Work 4th row of Panel Pat A. **P8. Rep from * once, then from * to ** once.

Step: 24

Panel Pat and Cable is now in position. Cont in pat, keeping cont of Panel Pat and Cable, until 12 rows of Panel Pat have been worked 6 times. With smaller needles and 1 strand of yarn, work 14 rows in stocking st. Cast off.

Step: 25

Updated Instructions:

Step: 26

5TH row: (RS). *Work 5TH row of Panel Pat A. **C5F. K3. Rep from * once, then from * to ** once.

Step: 27

6TH row: *Work 6TH row of Panel Pat A.**P8. Rep from * once, then from * to ** once.

Step: 28

7TH row: *Work 7TH row of Panel Pat A. **K3. C5B. Rep from * once, then from * to ** once.

Step: 29

8TH row: *Work 8TH row of Panel Pat A. **P8. Rep from * once, then from * to ** once.

Step: 30

9TH row: (RS). *Work 9TH row of Panel Pat A. **C5F. K3. Rep from * once, then from * to ** once.

Step: 31

10TH row: *Work 10TH row of Panel Pat A.**P8. Rep from * once, then from * to ** once.

Step: 32

11TH row: *Work 11TH row of Panel Pat A. **K3. C5B. Rep from * once, then from * to ** once.

Step: 33

12TH row: *Work 12TH row of Panel Pat A. **P8. Rep from * once, then from * to ** once.

Step: 34

Once these 12 rows have been completed, work them 5 times more, giving you a total of panel pattern being worked 6 6imes.

Step: 35

Finishing
Mark position on each side edge 4 ins [10cm] up from cast on edge and 4 ins [10cm] down from cast off edge. Fold Bag in half, matching markers. Sew side seams from markers to fold. Fold cast on and cast off edges through handles and sew in position to last and first rows of stocking st to secure handles. Thread ribbon through C5B and C5F twists at top of back of Bag in two places. Thread left end of ribbon through left C5B and C5F twists and right C5B twist at top of front of Bag. Thread right end of ribbon through right C5B twist only at top of front of Bag. Tie both ends in a bow.

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s