Đan… gà

Lại post con gà múp míp vào giờ ăn trưa, ác nhỉ, con gà dễ thương thế này lại cứ post vào giờ ăn trưa, ha ha…

Công thức đan ở đây nhé (bạn phải điền thông tin địa chỉ email, tháng sinh nhật của bạn và bấm luôn vào dòng Continue to pattern download)

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan thú bông, Đan đồ chơi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s