Đan khuy ngang cho khăn, áo

Nhiều áo cần đan khuy, nhiều khăn đan khuy để cài cũng rất đẹp. Tất nhiên khuy trên sản phẩm len thì không thể cắt như trên vải rồi, bạn sẽ đan như thế nào?

Kiểu khuy ngang dễ thôi, thế này nhé: dòng đầu của khuy bạn chiết mũi đan, dòng sau bắt thêm mũi đan bằng kim đan rồi đan tiếp vào cuối khuy. Khuy ngắn để cài cúc, khuy dài có thể gài luôn đầu khăn qua cho tiện. 

Xem video hướng dẫn đan khuy ngang:

 

 

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Hướng dẫn đan cơ bản, Đan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s