Đan cốt cho khăn nữ và cách tạo rua khăn ấn tượng

Mẫu này vốn nằm trong quyển sách hướng dẫn làm viền/nẹp/gấu… Chiếc khăn thật giản dị và ấn tượng! Người ta không hướng dẫn đan khăn, chỉ hướng dẫn làm rua, nhưng bạn có thể cứ đan dài phần nẹp liền rua thành cái khăn, hoặc bạn chọn loại đan cốt nổi gân để đan khăn cũng được.

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan cho nữ, Đan khăn cho nữ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s