Móc quần yếm cho bé trai

Quần yếm cho bé trai rất hợp, là vì bé dễ xô quần tụt xuống, có cái đai của quần yếm giữ cho bé lúc nào cũng gọn gàng, yếm giữ ấm ngực, và phần ống chân có cúc bấm tiện cho bé vệ sinh.

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Móc, Móc áo cho bé trai, Móc cho bé trai, Móc cho trẻ em and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s