Từ điển kí tự đan móc của trang Lionbrand

Vì mình học đan móc theo trang Lionbrand nên thường xuyên sử dụng bảng từ điển này của họ. Mình thấy rất hữu dụng. Đó là bảng tra cứu các kí tự viết tắt tiếng Anh của các thuật ngữ đan móc, dịch ra tiếng Việt rất khó, hi hi… mình sẽ gắng bổ sung tiếng Việt dần dần.

Nhưng các bạn chỉ cần nháy chuột vào kí tự cần tìm hiểu là sẽ dẫn sang link hướng dẫn cơ bản rồi, có thể có cả video hướng dẫn nữa, nếu nó dẫn sang một trang toàn chữ tiếng Anh không thôi mà không hiểu nữa thì nhờ anh gu gờ dịch tạm vậy, mang máng cũng hiểu tốt 😛

Từ điển kí tự, thuật ngữ đan & móc

 

 
approx = approximately
beg = begin(s)(ning)
bet = between
BO = bind off
bpdc = Back Post double crochet
btwn = between
care washing cleaning
CC = contrasting color
ch(s) = chain(s)
ch-space = space previously made
cn = cable needle
CO = cast on
cont = continu(e)(s)(ing)
dbl = double
dc = double crochet
dec = decreas(e)(s)(ing)
dpn(s) = double pointed needle(s)
dtr = double treble (triple) crochet
est = establish(ed)
ext = extension
foll = follow(s)(ing)
fpdc = front post double crochet
fpsc = front post single crochet
fptr = front post triple crochet
hdc = half double crochet
inc = increas(e)(s)(ing)
k = knit đan thuận
k1b = knit 1 in the row below
k1b = knit through the back loop
k2tog = knit 2 together
k2togb = Knit 2 stitches together through back loop
k3tog = knit 3 together
k3togb = Knit 3 stitches together through back loop
Kfb = knit in front and back of st
lp st = loop stitch
lp(s) = loop(s)
M1 = make 1
M2 = make two
MC = main color
meas = measure(s)
ndl(s) = needle(s)
opp = opposite
p = purl đan nghịch
p1b = purl through the back loop

 
p2sso = pass 2 slipped sts over
p2tog = purl 2 together
p2togb = purl 2 together in back
p3tog = purl 3 together
pat = pattern
Pm = place marker
psso = pass slipped stitch over
PU = pick up
rem = remain(s)(ing)
rep = repeat(s)(ing)
rev = revers(e)(ing)
Rev St st = reverse stockinette stitch
rf = right front
RH = right hand
rnd(s) = round(s)
RS = right side
rsc = reverse single crochet
S2KP or S2KP2 = slip 2 stitches together, knit 1, pass two slip stitches over
sc = single crochet
sc2tog = single crochet 2 together
sc3tog = single crochet 3 together
sk = skip
sk2p = Slip 1, k2tog, pass sl st over
skp = slip 1, knit 1, pass slipped stitch over
sl = slip
sl st = slip stitch
slip1-k1-psso = slip 1, knit 1, pass slip stitch over
sm = slip marker
sp(s) = space(s)
sq(s) = square(s)
ssk = slip, slip, knit
St st = Stockinette stitch
st(s) = stitch(es)
t-ch = turning chain
tbl = through the back loop
tog = together
tr = treble (triple) crochet
work even
WS = wrong side
wyib = with yarn in back
wyif = with yarn in front
yo = yarn over
yrh = yarn over (yarn round hook)
Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Móc, Đan. Bookmark the permalink.

One Response to Từ điển kí tự đan móc của trang Lionbrand

  1. anhxu says:

    oh, bảng này bạn chuyển sang chart hình hướng dẫn nữa là ok rùi!nhìn dễ hiểu hơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s