Video hướng dẫn đan khăn bằng loom dài

Đan loom tròn thì bạn có thể xem cách thức đan từ bài đan mũ bằng loom. Ở đây là cách đan bằng loom dài. Với người chưa biết đan thì có khi làm khăn loom dễ hơn, còn đã biết đan rồi thì… chưa chắc! Hi hi…

Hướng dẫn đan bằng video:

Phần 1

Phần 2

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Loom+, Đan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s