3 kiểu đan thả – tạo mũi đan dài

Hôm trước có nói vui kiểu đan này là đan lười, trong bài đan khăn lười và khăn vừa lười vừa điệu 😛 Thật ra nó là kiểu đan thả – thả cho mũi đan dài ra. Mình khá thích kiểu này vì nó vừa nhanh vừa đẹp. Áp dụng cho đan khăn cũng rất hay!

1. punto vainilla degrade

2. punto vainilla en rombos

5. punto vainilla en zig zag 

Hướng dẫn bằng video nhé:

Họ cầm kim và len khác cách thông thường, nhưng bạn chỉ cần để ý khi vắt dây họ vắt bao nhiêu vòng, mũi nào vắt dây mũi nào đan, và cách thả mũi đan ra sao.

Kiểu 1:

Kiểu 2:

Kiểu 3:

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s