Móc khăn ống đơn giản có chart hình

Hôm trước có post bài Móc khăn ống đơn giản rồi, nhưng không có công thức bằng hình vẽ. Ai nhìn kí tự thấy nản thì nhìn kí hiệu ở đây nhé 😛 Mẫu của Lion Brand bao giờ cũng có bảng kí tự đan móc hướng dẫn thao tác ở dưới cùng, tiện cho những ai mới bắt đầu học móc

Image of Crochet Lace Cowl

Móc một dây mũi bính dài bằng số đo chu vi khăn ống, móc nối hai điểm đầu cuối của dây thành vòng tròn. Rồi cứ thế móc theo công thức. Hàng số lẻ vẽ màu đen, hàng số chẵn vẽ màu đỏ, khác với hàng đan, hàng móc có thể cao thấp gập gềnh vậy đó, nên ai mới móc có thể khó hiểu, khi vẽ hai màu khác nhau thế này chắc là không thể lẫn được nữa. Chú ý mũi đầu tiên và cuối cùng của một hàng móc/vòng móc.

GAUGE:

2 1/2 pattern reps = about 4 in. (10 cm). BE SURE TO CHECK YOUR GAUGE. When you match the gauge in a pattern, your project will be the size specified in the pattern and the materials specified in the pattern will be sufficient. If it takes you fewer stitches and rows to make a 4 in. [10 cm] square, try using a smaller size hook or needles; if more stitches and rows, try a larger size hook or needles.

NOTES:

1. Cowl is worked in joined rnds, with RS always facing. At the end of each rnd, join last st to first st with a sl st. Do not turn.
2. If you find it difficult to join the beg ch into a ring without twisting the ch, Rnd 1 can be worked as a row, then joined into a rnd, as follows: Leaving a long beg tail, ch 97, sc in 2nd ch from hook, ch 1, sk next 2 ch, (dc, ch 1, tr, ch 1, dc) in next ch, ch 1, sk next 2 ch, *sc in next ch, ch 1, sk next 2 ch, (dc, ch 1, tr, ch 1, dc) in next ch, ch 1, sk next 2 ch; rep from * to end of row; join with sl st in first sc—16 pattern reps at the end of this rnd. Use beg tail to sew gap at base of first row closed. Proceed to Rnd 2.

COWL
Ch 96, taking care not to twist sts; join with sl st in first ch to form a ring.
Rnd 1 (Right Side): Ch 1, sc in first ch (same ch as joining sl st), ch 1, sk next 2 ch, (dc, ch 1, tr, ch 1, dc) in next ch, ch 1, sk next 2 ch, *sc in next ch, ch 1, sk next 2 ch, (dc, ch 1, tr, ch 1, dc) in next ch, ch 1, sk next 2 ch; rep from * around; join with sl st in first sc-16 pattern reps at the end of this rnd.
Rnd 2: Ch 5, dc in 5th ch from hook, *ch 1, sk next 2 ch-1 sps, sc in next tr, ch 1, sk next 2 ch-1 sps, *tr in next sc, ch 1, dc in base of tr just made, ch 1, sk next 2 ch-1 sps, sc in next tr, ch 1, sk next 2 ch-1 sps; rep from * around; join with sl st in 4th ch of beg ch-5.
Rnd 3: (Sl st, ch 5, dc) in first ch-1 sp, ch 1, sk next ch-1 sp, sc in next sc, ch 1, sk next ch-1 sp, *(dc, ch 1, tr, ch 1, dc) in next ch-1 sp, ch 1, sk next ch-1 sp, sc in next sc, ch 1, sk next ch-1 sp; rep from * around; dc in first ch-1 sp again, ch 1; join with sl st in 4th ch of beg ch-5.
Rnd 4: Ch 1, sc in same ch as joining sl st, ch 1, sk next 2 ch-1 sps, tr in next sc, ch 1, dc in base of tr just made, ch 1, sk next 2 ch-1 sps, *sc in next tr, ch 1, sk next 2 ch-1 sps, tr in next sc, ch 1, dc in base of tr just made, ch 1, sk next 2 ch-1 sps; rep from * around; join with sl st in first sc.
Rnd 5: Ch 1, sc in first sc, ch 1, sk next ch-1 sp, (dc, ch 1, tr, ch 1, dc) in next ch-1 sp, ch 1, sk next ch-1 sp, *sc in next sc, ch 1, sk next ch-1 sp, (dc, ch 1, tr, ch 1, dc) in next ch-1 sp, ch 1, sk next ch-1 sp; rep from * around; join with sl st in first sc.
Rep Rnds 2-5 until piece measures 14 in. (35.5cm) from beg.
Fasten off. 

FINISHING
Weave in ends.

 

  

Bảng kí tự móc
Nháy chuột vào kí tự nào bạn muốn xem hướng dẫn cụ thể
beg = begin(s)(ning) ch-space = space previously made
dc = double crochet rep = repeat(s)(ing)
sc = single crochet sp(s) = space(s)
tr = treble (triple) crochet  
Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Móc, Móc cho nữ, Móc khăn cho nữ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s