Những mũi đan cơ bản trong đan loom

Đan loom cũng có thể tạo ra mũi đan thuận, mũi đan nghịch, mũi đan vặn, cũng bắt mũi đan và chiết mũi đan. Tất nhiên cách thức tạo ra các mũi đan đó khác với đan thông thường, xem video hướng dẫn những mũi đan cơ bản trong đan loom sẽ rõ:

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Loom+. Bookmark the permalink.

One Response to Những mũi đan cơ bản trong đan loom

  1. Chinh says:

    bạn ơi, cho mình hỏi; bạn biết chỗ nào bán loom trong tp hcm không? mình cảm ơn 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s