Đồng bộ tím

Đơn giản và dễ đan, nhưng có lẽ đẹp ở sự đồng bộ: mũ, khăn và găng tay. Đơn giản ở chỗ chúng chỉ là 3 cái ống len to nhỏ khác nhau, mũ thì giống cái ống được đan túm lại thôi. Một chút viền móc làm nổi bật nền đan. Hoa móc ấn tượng hơn trên nền mũ đơn giản, nếu viền mũ nữa thì mũ càng đồng bộ với khăn và găng tay, tuy vậy mình rất thích viền mũ tự nhiên như của người ta, tức là cứ đan trơn chả viền viếc gì nó sẽ tự xoăn lên, nó giống như viền mũ của bé sơ sinh, mềm mại dễ chịu và thơ ngây!

Nếu bạn đan theo đúng công thức, bạn phải có số kim và cỡ len giống như họ, điều này không phải lúc nào cũng ok được, thế nên bạn chỉ cần đọc để hiểu cách làm, còn tự ước lượng kích cỡ theo chính mình. Ví dụ khăn ống này rộng 60 cm, cao 22 cm. Mũ rộng bằng chu vi vòng đầu của bạn, cao bằng cao mũ của bạn, bạn tự đo trên đầu của mình. Còn găng tay thì cao 20cm rộng chứng 18 – 20cm là vừa, rộng là chu vi vòng tròn của cái ống găng tay í. Nhưng cũng có thể bạn cần một kích cỡ to/nhỏ hơn theo khổ hình của bạn, cứ linh động đan thôi!

Công thức đan:

GARTER ST (back and forth on needle): K all rows.

CROCHET TIP:
Work 2 dc tog as follows: * Insert hook in next st, get thread *, repeat from *-* one more time, make a YO and pull thread through all 3 sts on hook.
Work 4 tr tog as follows: Wait with last YO and pull through in every tr until all tr have been worked, make a YO and pull thread through all 5 sts on hook.
NOTE: Replace 1st tr on every round with 3 ch.

——————————————————–

NECK WARMER:
Worked back and forth on needle.
Cast on 103 sts on needle size 7 mm with heather. Work rib as follows (1st row = WS): 1 edge st in GARTER ST – see explanation above, * P 1, K 1 *, repeat from *-* and finish with P 1 and 1 edge st in garter st. When piece measures approx. 2 cm, cast off for button hole from RS as follows: 1 edge st, K 1, P 1, K 2 tog, 1 YO, * K 1, P 1 *, repeat from *-* and finish with K 1 and 1 edge st. Continue with rib AT THE SAME TIME cast off for button holes the same way when piece measures 5 cm and when it measures 8 cm. Continue with rib until piece measures 22 cm. Cast off sts with K over K and P over P. Sew on buttons to match the button holes.

CROCHET BORDER:
Crochet a border around the entire neck warmer on hook size 6 mm with brown as follows: Beg in one of the corners, work 1 dc, * 1 ch, skip approx. 1 cm, 1 dc in next st *, repeat from *-* the entire round and finish with 1 sl st in dc at beg of round. NOTE! Make sure that the crochet border is neither too tight nor too loose.

WRIST WARMERS:
Cast on 36 sts on needle size 7 mm with heather. Work rib K 1/P 1 with 1 edge st in garter st in each side until piece measures approx. 20 cm. Loosely cast off sts with K over K and P over P.

ASSEMBLY:
Sew tog inside 1 edge st.

CROCHET BORDER:
Crochet a border around the edge in each side on hook size 6 mm with brown as follows: Work 1 dc, * 1 ch, skip approx. 1 cm, 1 dc in next st *, repeat from *-* and finish with 1 sl st in 1st dc. NOTE! Make sure that the crochet border is neither too tight nor too loose.

HAT:
Worked in the round on double pointed needles. Cast on 54-59-64 sts on double pointed needles size 8 mm with Andes. Work in stocking st. When piece measures 9-9-9 cm, dec 4-4-4 sts evenly = 50-55-60 sts. Remember the knitting tension! When hat measures 14-14-14 cm, insert 5 markers in the piece as follows: 1 st, 1 marker, * 10-11-12 sts, 1 marker *, repeat from *-* a total of 4 times, 9-10-11 sts remain after last marker.
Now dec on every other round a total of 8-9-10 times by K tog the first 2 sts on the left side of every marker = 10 sts remain on the round. Cut the thread and pull it through the remaining sts, tighten tog and fasten.

CROCHET FLOWER:
Crochet 6 ch on hook size 6 mm with Andes and form a ring with 1 sl st in 1st ch.
ROUND 1: 1 ch, * 1 dc in ch-ring, 3 ch *, repeat from *-* a total of 6 times, finish with 1 sl st in 1st dc from beg of round = 6 ch-loops.
ROUND 2: 1 sl st in 1st ch-loop, * work 4 tr tog in ch-loop – Read crochet tip above = 1 tr-group, 7 ch *, repeat from *-* in every ch-loop, finish with 1 sl st in 1st tr-group at beg of round = 6 leaves + 6 ch-loops.
ROUND 3: 1 ch, 7 dc in every ch-loop = 42 dc.
ROUND 4: 1 ch, 1 dc in 1st dc from 3rd round, * 4 ch, skip 2 dc, 1 dc in next dc, 3 ch, 1 sl st in 1st ch, 1 dc in same dc, 4 ch, skip 2 dc, work the next 2 dc tog * – read CROCHET TIP above. Repeat from *-* the entire round, finish with 1 sl st in 1st dc at beg of round. Cut the thread.

ASSEMBLY:
Sew the flower on to the hat.

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s