Mũ che tai cho nam

Lão nhà mình chả bao giờ chịu quàng khăn hay đội mũ len, chỉ những khi đi công tác ở nơi có tuyết thì lão đành phải chịu, nhưng đã không đội mũ thì thôi, chứ chịu đội là hắn muốn mũ che kín tai, vì rét quá mới chịu đội mà. Nhu cầu che tai khéo mà to hơn nhu cầu đội mũ. Nhìn mẫu mới này cũng muốn đan cho lão lắm, cơ mà… lười 😛

Công thức đan mũ che tai cho nam:

– Stylecraft, Life Chunky: 1 x 100g/148m ball of each: Blue Haze (2346) and Cream (2305 )
– A pair of 5mm needles
– Two 5mm DPNs

Abbreviations

st(s) stitch(es)
st st stocking stitch
tog together

To knit the hat…

Cast on 98 sts using 5mm needles.

Row 1: Purl. Row 2: Knit. Row 3: Knit

Next row: K1, start rep pattern from the chart to last st, K1.

Continue working from the chart in st st until all 23 rows are complete.

Next row: Knit.

To knit the crown…

Next row: K1, * K10, k2tog; rep to last st, K1. [90 sts]

Next row: Purl.

Next row: Change to cream yarn,K1, * K9, k2tog; rep to last st, K1. [82 sts]

Next row: Purl.

Next row: Change to blue yarn, K1, * K8, k2tog; rep to last st, K1. [74 sts]

Next row: Purl.

Continue to decrease as set until you have 18 sts.

Next row: P2tog to end of row. [9 sts]

Break yarn and thread through stitch, pull tight and secure.

To make the earflaps (work 2)

With RS facing, count 15 sts from the side seam and pick up and knit the next 15 sts using 5mm DPNs. Starting with a purl row, st st 7 rows.

Next row: K2tog, knit to last 2 sts, k2tog. [13 sts]

St st 3 rows.

Dec 1 st at both ends of this and every alternate row until 5 sts remain.

Using these 5 sts, make an i-cord to measure 8in (20cm). Fasten off yarn. Make another earflap on the other side to match.

Sew up the seams and weave in all loose ends

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan cho nam, Đan mũ cho nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s