Đan áo khoác lửng đơn giản (thêm video hướng dẫn)

Áo khoắc lửng này đan mà lại có vẻ đẹp của áo móc, thích cái kiểu giản dị hình chữ nhật biến thành đủ loại đường cong, he he… Hình như nhiều diễn đàn đã dịch nó ra tiếng Việt rồi.

Video hướng dẫn thao tác đan vặn thừng nhỏ và cốt cách điệu trong đan mẫu áo này:

và đây nữa:

Công thức đan:

Yarn: Lion Brand Cotton-Ease 2 balls

Needles: US8, US10.5 (circular or straight)

Gauge: 4st/inch with in rib stretched US8

I’m including directions for a size small and easy calculations for a custom fit.

(Numbers in green you will customize for your own fit)

The first step is to measure your shoulder-span. Mine is about 17 inches. Then you add 4 inches for each sleeve (8 inches) and add that to your shoulder measurement. I got 25 inches from that, so 25 inches will be the width of my bolero. My ribbing gauge is 4 stitches per inch, so I multiply 25 by 4 to get 100. I take that number, 100, and round it down to the next number that is a multiple of 4 +2. The next number down is 98, and that will be my cast-on number. To determine the length of my bolero, I measure the width of my upper arm, right under the armpit. Mine measures 12, and I will add 6.5 inches to that (3.25 inches on either side which I will seam together) to get my length of 18.5 inches.

ribbed lace bolero
*Slip the first stitch of each row for easier seaming and a neat edge

Begin with US8 needles

Cast on ___ (multiple of 4 + 2)

row 1: p2 k2 to last 2 stitches, p2

row 2: k2 p2 to last 2 stitches, k2

repeat these 2 rows for 3 inches

Start lace pattern:

Switch to size 10.5 needles AFTER FIRST row of lace

row 1: k1 (k2together, yo, yo, ssk) repeat lace pattern until 1 stitch left, k1

row 2: p1 (p1, p1 into first yo, p1 into the back of the second yo, p1) repeat lace pattern until 1 stitch left, p1

Repeat these two rows until entire piece measures 3 inches from target length.

Switch to size 8 needles now

The next row will use cabling to transition from lace to ribbing, so it will mirror the other side

p1 (c1f [p into the stitch that was moved behind, k into the stitch that was moved in front], c1b [k into the stitch that was moved in front, p into the stitch that was moved behind] ) repeat cabling until 1 stitch left, p1

The next row will count as row 2 (wrong side)

row 2: k2 p2 to last 2 stitches, k2

row 1:p2 k2 to last 2 stitches, p2

Continue for 3 inches, ending with row 2. Count your rows and match the number to the rows you knit in the first set of ribbing.

Bind of using Elizabeth Zimmerman’s sewn bind-0ff.

Break off the yarn and leave a tail 4 times the width of your piece. Sew forward (right to left) through two stitches as if to purl, leave the stitches on the needle. Sew backward (left to right) through one stitch as if to knit, slip stitch off the needle. Continue in this pattern to the end.

This bind-off leaves a very stretchy edge that looks similar to the long tail cast-on.

Seam edges A to B for 3.25 inches and edges C to D for 3.25 inches, using mattress stitch (as shown in diagram)
bolero diagram
Diagram is not to scale.

The hole created from seaming the edges is your arm hole.

Chose which edge you want to be the top of your bolero, and sew the collar down to keep it in place.

Weave in all ends, wash and block.

Fini!

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan áo cho nữ, Đan cho nữ. Bookmark the permalink.

2 Responses to Đan áo khoác lửng đơn giản (thêm video hướng dẫn)

 1. trang u' says:

  hux co cong thuc tieng viet o dau chi cho to voi. nhin tieng anh nhiu doan cha hiu chi het

  • phuong says:

   Cách đan:

   Que đan: số 5 và số 6,5

   Mẫu thử: 4 mũi tương đương 2,54 cm khi đan bằng mũi cốt 2/2 bằng que đan số 5 (len khá to!)

   Cách đo: Đầu tiên đo bề rộng vai của bạn, của người mẫu là 17 inches=43 cm. Sau đó cộng thêm 4 inches=10cm cho mỗi bên tay áo, tổng cộng là 63 cm cho chiều rộng bolero. Mẫu thử là 4 mũi=2,54 cm, vậy 63 cm sẽ tương đương với 100 mũi. Tìm số gần 100 nhất mà chia hết cho 4 +2, được số 98. Đó là số mũi cần gầy. Để tính chiều dài bolero, đo bề rộng phần cánh tay trên, phần gần nách, của cô người mẫu là 12 inches=30,48 cm, cộng vào 6,5 inches=16,5 cm, được chiều dài khoảng 47 cm

   Chú ý: trong quá trình đan, không đan mũi đầu tiên của hàng (cả mặt trước và mặt sau) mà dời mũi này sang que đan phải.

   Bắt đầu bằng que số 5

   Gầy ___ (chia hết cho 4 + 2)

   Hàng 1: 2 lên, 2 xuống cho đến khi còn 2 mũi, 2 lên

   Hàng 2: 2 xuống, 2 lên cho đến khi còn 2 mũi, 2 xuống

   Lặp lại 2 hàng này cho đến khi được 7,6 cm.

   Đan phần hoa văn (phần lưới ở thân áo)

   Đổi sang que đan số 6,5 sau khi đan hàng thứ 1 bằng que đan số 5

   Hàng 1: 1 xuống (1 chập 2 xuống, 1 vòng, 1 vòng, 1 mũi giảm trái(ssk)), lặp lại () cho đến khi còn 1 mũi, 1 xuống

   Hàng 2: 1 lên (1 lên, 1 lên vào mũi vòng thứ 1, 1 lên vào sau vào mũi vòng thứ 2, 1 lên), lặp lại () cho đến khi còn 1 mũi, 1 lên

   Lặp lại 2 hàng này cho đến khi được thêm 31,8 cm.

   Chuyển sang que đan số 5

   Hàng 1: 1 lên, (c1f [đan lên vào mũi thứ 2 nhưng không tụt mũi ra khỏi que đan trái, đan xuống vào mũi đầu, tụt 2 mũi ra khỏi que đan trái], c1b [đan xuống vào mũi đầu nhưng không tụt mũi ra khỏi que đan trái, đan lên vào mũi thứ 2, tụt 2 mũi ra khỏi que đan trái] ) lặp lại () cho đến khi còn 1 mũi, 1 lên.

   Hàng 2: 2 xuống 2 lên cho đến khi còn lại 2 mũi, 2 xuống

   Hàng 3: 2 lên 2 xuống, cho đến khi còn lại 2 mũi, 2 lên

   Lặp lại hàng 2 và 3 cho đến khi được 7,6 cm, kết thúc bằng hàng thứ 2. Số hàng mũi cốt 2/2 này phải bằng số hàng mũi cốt 2/2 đã đan lúc đầu.

   Đan kết thúc mũi.

   Cắt chỉ chừa 1 đoạn dài bằng 4 lần bề rộng của sp. Gấp sp theo bề ngang, mặt phải vào trong, A với B và C với D. May 2 mép từ AB lên 8,2 cm. Làm tương tự cho bên CD. 2 lỗ chừa ra sẽ là 2 ống tay áov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s