Khăn hoa cúc đơn giản

Chiếc khăn này có một chút mũi móc đơn, còn đâu toàn mũi bính cơ bản nhất, hợp với người mới học móc và muốn nhanh ra sản phẩm 😛 Cách ráp hoa cũng dễ, quen tay một chút là làm rất nhanh 😛

Công thức vừa móc vừa ráp hoa:

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Móc, Móc hoa and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s