Khăn vặn thừng có mũi đan hạt gạo xen giữa

Khăn đan vặn thừng rất hay được kết hợp với mũi đan hạt gạo, nhưng thường mọi người đan hạt gạo hai bên biên khăn để khăn cứng cáp và không quăn mép. Ở chiếc khăn này người ta đan hạt gạo vào cả giữa những lỗ hổng do vặn thừng tạo ra, tạo nên một sự đồng điệu cùng với hai biên khăn, khá đẹp! Mới nhìn mình tưởng khăn đôi, hóa ra là hai nửa hai nửa khăn hai màu khác nhau, mình nghĩ kiểu này đan khăn đôi cũng đẹp, vì nó vừa có vẻ cứng cáp, mạnh mẽ lại vừa có nét gì đó duyên dáng, tinh tế. Không phải mẫu nào cũng đan thành khăn đôi được, nhưng mẫu này thì khá ổn để đan khăn đôi nhỉ 😛

Công thức đan:

SIZE: One Size
8 x 80 in. [20 x 203 cm]

GAUGE:

9 1/2 sts = 4 in. [10 cm over Scarf Pattern Stitch.] BE SURE TO CHECK YOUR GAUGE. When you match the gauge in a pattern, your project will be the size specified in the pattern and the materials specified in the pattern will be sufficient. If it takes you fewer stitches and rows to make a 4 in. [10 cm] square, try using a smaller size hook or needles; if more stitches and rows, try a larger size hook or needles.

STITCH EXPLANATION:

CABLE STITCH EXPLANATIONS
T3B (Twist 3 Back)
Slip 1 st to a cable needle and leave at the back of your work, k 2 sts from your left needle, then p the1 st from cable needle.
T3F (Twist 3 Front) Slip 2 sts to a cable needle and leave at the front of your work, p 1 st from your left needle, then k the 2 sts from cable needle.
C3B (Cable 3 Back) Slip 1 st to a cable needle and leave at the back of your work, k 2 sts from your left needle, then k the 1 st from cable needle.
C3F (Cable 3 Front) Slip 2 sts to a cable needle and leave at the front of your work, k 1 st from your left needle, then k 2 sts from cable needle.

SCARF
With A, cast on 19 sts.
Row 1 (Right Side): K1, *p1, k1; repeat from * to end of row.
Row 2: Repeat Row 1.
Row 3: K1, p1, k1, p2, k2, (p1, k1) twice, p1, k2, p2, k1, p1, k1.
Row 4: K1, p1, k3, p3, k1, p1, k1, p3, k3, p1, k1.
Row 5: K1, p1, k1, p2, T3F, k1, p1, k1, T3B, p2, k1, p1, k1.
Row 6: K1, p1, k4, p2, k1, p1, k1, p2, k4, p1, k1.
Row 7: K1, p1, k1, p3, T3F, p1, T3B, p3, k1, p1, k1.
Row 8: K1, p1, k5, p5, k5, p1, k1.
Row 9: K1, p1, k1, p4, sl the next 3 sts to a cable needle and leave at the back of your work, k2, sl 3 sts from cable needle back onto left needle, sl 2 of these sts back onto cable needle and leave at the back of your work, p1, k the 2 sts that are on the cable needle, p4, k1, p1, k1.
Row 10: K1, p1, k5, p5, k5, p1, k1.
Row 11: K1, p1, k1, p3, C3B, p1, C3F, p3, k1, p1, k1.
Row 12: K1, p1, k4, p2, k1, p1, k1, p2, k4, p1, k1.
Row 13: K1, p1, k1, p2, T3B, k1, p1, k1, T3F, p2, k1, p1, k1.
Row 14: K1, p1, k3, p3, k1, p1, k1, p3, k3, p1, k1.
Repeat Rows 3-14 ten more times.
Change to B and repeat Rows 3-14 eleven times.
Then work Rows 1 and 2 again. Bind off.

FINISHING
Weave in ends.

 

  

Kí tự viết tắt sử dụng trong công thức
Nháy chuột vào kí tự để được hướng dẫn cụ thể
k = knit p = purl
sl = slip st(s) = stitch(es)

 

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan cho nam, Đan cho nữ, Đan khăn cho nữ and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Khăn vặn thừng có mũi đan hạt gạo xen giữa

  1. Hoang Anh says:

    ad có thể dịch giúp e chart này ko ạ? 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s