Đan mũ giống như là… tất đựng quà Giáng sinh

Người ta có văn hóa đan tất đựng quà của ông già Noel, nhà mình chưa quen kiểu đó lắm, là vì quà có mấy khi nhỏ xinh tinh xảo đút vừa cái tất đâu, toàn quà kiểu chém to kho mặn thôi à 😛 hi hi… Thôi học theo cái mũ tất thôi nhé, đêm Giáng sinh cứ ngửa mũ ra xin quà trực tiếp luôn, nó là cái mũ nhái  hình ảnh tất Giáng sinh mà 😛 còn qua dịp lễ thì vẫn là mũ len xinh ấm áp như thường, vẫn hữu dụng, không phải cất đi như là đan mấy cái tất. Mà đan tất cũng khó lắm ợ! khó hơn cái mũ này nhiều 😛

 Công thức đan:

SIZE: One Size
Finished Size 18 1/2 in. (47 cm) circumference. Hat will stretch to fit a range of sizes.

GAUGE:

13 sts = 4 in. (10 cm) in St st worked in the rnd (k every rnd). BE SURE TO CHECK YOUR GAUGE. When you match the gauge in a pattern, your project will be the size specified in the pattern and the materials specified in the pattern will be sufficient. If it takes you fewer stitches and rows to make a 4 in. [10 cm] square, try using a smaller size hook or needles; if more stitches and rows, try a larger size hook or needles.

STITCH EXPLANATION:

K1, p1 Rib (worked in the rnd)
Rnd 1:
*K1, p1; rep from * around.
Rnd 2: K the knit sts and p the purl sts.
Rep Rnd 2 for K1, p1 Rib.
CAP
With A, cast on 60 sts. Divide sts onto 4 needles and join, being careful not to twist. Place marker for beginning of rnd.
Work in K1, p1 Rib for 3 rnds.
Change to B and St st worked in the rnd (k every rnd).
With B, knit 6 rnds.
With C, knit 1 rnd.
With A, knit 2 rnds.
With B, knit 4 rnds.
With C, knit 2 rnds.
With B, knit 2 rnds.
With A, knit 6 rnds.
With C, knit 1 rnd.
With B, knit 4 rnds.
With C, knit 2 rnds.
With B, knit 2 rnds.
Next (Dec) Rnd: With A, *k8, place marker, k2tog, rep from * around – 54 sts at end of rnd.
With A, knit 3 rnds.
With C, knit 1 rnd.
With B, knit 4 rnds.
Next (Dec) Rnd: With B, *k to marker, slip marker, k2tog, rep from * around – 48 sts at end of rnd.
Continue to repeat stripes as established OR work random stripes as desired, AT THE SAME TIME, rep Dec Rnd every 8 rnds 6 more times – 12 sts remain.
Knit 15 rnds.
Next Rnd: K2tog around – 6 sts.
Cut yarn, leaving a long tail. Thread tail through remaining sts and gather tightly together.

FINISHING
With C and following package directions, make a pompom. Tie pompom to Cap. Weave in ends.

 

ABBREVIATIONS / REFERENCES
Click for explanation and illustration
dec = decreas(e)(s)(ing) k = knit
k2tog = knit 2 together p = purl
rnd(s) = round(s) st(s) = stitch(es)

 

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan cho bé gái, Đan cho bé trai, Đan cho trẻ em. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s