Người Tuyết Snowman

Nhiều mẫu Snowman lắm, chung quy cứ hai quả bóng tròn chồng lên nhau 😛 Chọn mẫu của Lionbrand cho cơ bản nhé, có sẵn chỉ dẫn các loại mũi móc, tiện cho ai mới học móc. Anh í chỉ cao gần gang tay thôi 😛

 

Công thức móc:

SIZE: One Size
7 in. (18 cm) tall

STITCH EXPLANATION:

sc2tog (sc decrease) Insert hook into st and draw up a loop. Insert hook into next st and draw up a loop. Yarn over, draw through all 3 loops on hook.

NOTES:

Work in continuous rnds; do not join or turn unless otherwise instructed.

HEAD
With A, ch 2.
Rnd 1: Work 6 sc in first chain. Place marker in first stitch for beginning of round; move marker up as each rnd is completed.
Rnd 2: Work 2 sc in each sc around – 12 sc.
Rnd 3: *2 sc in next st, sc in next st, rep from * around – 18 sc.
Rnd 4: *2 sc in next st, sc in each of next 2 sts, rep from * around – 24 sts.
Rnd 5: *2 sc in next st, sc in each of next 3 sts, rep from * around – 30 sts.
Rnd 6: *2 sc in next st, sc in each of next 4 sts, rep from * around – 36 sts.
Rnds 7 -14: Sc in each sc around.
Rnd 15: *Sc2tog, sc in each of next 4 sts, rep from * around – 30 sts.
Rnd 16: *Sc2tog, sc in each of next 3 sts, rep from * around – 24 sts.
Rnd 17: *Sc2tog, sc in each of next 2 sts, rep from * around – 18 sts.
Fasten off. BODY
With A, ch 2.
Rnds 1-6: Work same as Rnds 1-6 Head – 36 sc.
Rnd 7: *2 sc in next st, sc in each of next 5 sts, rep from * around – 42 sts.
Rnd 8: *2 sc in next st, sc in each of next 6 sts, rep from * around – 48 sts.
Rnd 9: Sc through back loop of each sc around.
Rnds 10 -19: Sc in each sc around.
Rnd 20: *Sc2tog, sc in each of next 6 sts, rep from * around – 42 sts.
Rnd 21: *Sc2tog, sc in each of next 5 sts, rep from * around – 36 sts.
Rnd 22: *Sc2tog, sc in each of next 4 sts, rep from * around – 30 sts.
Rnd 23: *Sc2tog, sc in each of next 3 sts, rep from * around – 24 sts.
Rnd 24: *Sc2tog, sc in each of next 2 sts, rep from * around – 18 sts.
Fasten off. 

NOSE
With C, ch 2.
Rnd 1: Work 4 sc in first chain. Place marker in first stitch for beginning of round; move marker up as each rnd is completed.
Rnds 2 and 4: Sc in each sc around.
Rnd 3: *2 sc in next st, sc in next st, rep from * around – 6 sts
Rnd 5: *2 sc in next st, sc in each of next 2 sts, rep from * around – 8 sts
Fasten off. 

ARMS (make 2)
With A, ch 2.
Rnd 1: Work 6 sc in first chain. Place marker in first stitch for beginning of round; move marker up as each rnd is completed.
Rnd 2: Work 2 sc in each sc around – 12 sc.
Rnds 3- 10: Sc in each sc around.
Fasten off. 

HAT
With B, ch 2.
Rnds 1-5: Rep Rnds 1-5 of Head – 30 sc.
Rnd 6: Sc through back loop of each sc around.
Rnds 7 -13: Sc in each sc around.
Rnd 14: *2 sc in next st, sc in each of next 4 sts, rep from * around – 36 sts.
Rnd 15: *2 sc in next st, sc in each of next 5 sts, rep from * around – 42 sts.
Rnd 16: *2 sc in next st, sc in each of next 6 sts, rep from * around – 48 sts.
Fasten off. 

SCARF
With D, ch 71.
Row 1: Sc in 2nd ch from hook and in each ch across – 70 sts.
Rows 2-4:Ch 1, turn, sc in each sc across. Fasten off. 

POMPOM (make 2)
With E, ch 2.
Rnd 1: Work 6 sc in first chain. Place marker in first stitch for beginning of round; move marker up as each rnd is completed.
Rnd 2: Work 2 sc in each sc around – 12 sc.
Rnds 3 and 4: Sc in each sc around. Stuff with small amount of fiberfill.
Rnd 5: Sc2tog around.
Fasten off. 

FINISHING
Following package directions, attach safety eyes to Head. Firmly stuff Head. Stuff Nose and sew to Head. Stuff Hat lightly and sew to Head. Firmly stuff Body, sew Head to Body. Stuff Arms lightly and sew to Body. Sew a Pompom to each end of Scarf. Tie Scarf around neck. Weave in ends.

 

  

ABBREVIATIONS / REFERENCES
Click for explanation and illustration
beg = begin(s)(ning) ch(s) = chain(s)
rep = repeat(s)(ing) rnd(s) = round(s)
sc = single crochet st(s) = stitch(es)

 

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Móc, Móc thú bông, Móc đồ chơi. Bookmark the permalink.

4 Responses to Người Tuyết Snowman

 1. phương says:

  chị dịch giúp e đc k ạ ? e dân học lóm nên k biết từ ngữ chuyên môn ^^~

  • tu2bantayme says:

   Em ơi chị không chỉ post bài về mẫu,có cả những bài học cơ bản, những bài về thuật ngữ đan móc mà em có thể dùng nó tra cứu, em cứ vào mục tìm kiếm về từ điển tra cứu thuật ngữ kí tự đan móc chẳng hạn, nó sẽ trả lời cho em được nhiều hơn so với chị 😛 Tự dịch em nhé, có thể mắc một vài chỗ, lúc đó hỏi chị sau 😛

 2. tottochan81 says:

  Bạn có biết cái mắt nhựa như của người tuyết bán ở đâu không. Mình muốn làm quá.

  • tu2bantayme says:

   Hị hị… mình toàn được cho thôi nên không biết chính xác, nhưng nó không khó mua, nhất là các bạn trong Sài Gòn nhiều mẫu mắt đẹp, còn ở Hà Nội thì lên gần bờ Hồ hay chợ Đêm thì thiếu gì 😛 Mình thì thấy đính cúc thường, cúc bọc, hạt vòng,… đều được, còn theo mẫu người ta bảo “Embroider on eyes and using hair wool, sew on some eyebrows” nên bạn có thể thêu len.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s