Video hướng dẫn đan găng tay hoàn chỉnh

Bạn nên xem lại bài cách đan găng tay hai ngón trước khi xem bài này, để khi học cách đan găng tay hoàn chỉnh, bạn chỉ cần tập trung học cách đan các ngón găng tay:

Khi bạn hiểu cách đan găng tay hoàn chỉnh rồi, bạn có thể biến tấu phần ống găng dài ngắn, thêm đai hoặc bèo, áp dụng thêm công thức đan cải hay các kiểu mũi đan tạo hoa văn hay các kiểu vặn thừng vào mu găng thêm đẹp:

Còn bi giờ hãy thử tập đan đôi găng này xem sao:

Công thức đan:

Materials: Sensations Soles & More self-striping sock yarn color 1811 262 yds (240 m) / 60 gr – 1 ball (A)
Lorna’s Laces hand dyed yarn Shepherd Sock Nearly Solids Color 24 Navy 219yds /2 oz (56 gr) – 1 skein (B)
Needles: 1 (2.25 mm) 5 double pointed OR SIZE NEEDED TO OBTAIN GAUGE

Gauge: 24 st x 38 rows = 4″ x 4″ (10 x 10 cm)

Patterns:

Stocking Stitch in rounds:
all knit sts

Rib:
2 k, 2 p

Directions:

Cuff and Body:
Cast on 40 sts on double pointed needles with yarn B, join in a circle and knit in rounds like socks.
Rnds 1-26: rib
Rnds 27-47: yarn A, stocking stitch.
Rnd 48: Transfer 6 middle sts from 1 needle to a safety pin for the thumb.
Rnd 49: Cast on 6 sts with the simple cast on over the sts transferred to the pin.
Rnds 50-69: stocking stitch. Transfer all the stitches to 2 large safety pins.

Fingers are knitted on 4 double pointed needles.

Pointer finger:
With yarn B transfer 12 sts from the safety pins (6 sts from each) to 3 double pointed needles and add 2 more stitches by knitting into the front, the back and the front of the 12th stitch (14 sts). Knit stocking stitch for 24 rnds.
Rnds 25-27: decrease 1 sts on each needle in each round.
Cut yarn, leaving a 5″ (125 cm) tail. Pull through remaining sts and secure.

Middle finger:
With yarn B transfer 5 sts from the safety pin, pick up 2 sts from the first row of the finished finger, transfer 5 sts from the other safety pin and add 2 more stitches by knitting into the front, the back and the front of the 5th stitch (14 sts). Knit stocking stitch for 26 rnds.
Rnds 27-29: decrease 1 sts on each needle in each round.
Cut yarn, leaving a 5″ (125 cm) tail. Pull through remaining sts and secure.

Ring finger:
With yarn B transfer 5 sts from the safety pin, pick up 2 sts from the first row of the finished finger, transfer 5 sts from the other safety pin and add 2 more stitches by knitting into the front, the back and the front of the 5th stitch (14 sts). Knit stocking stitch for 24 rnds.
Rnds 25-27: decrease 1 sts on each needle in each round.
Cut yarn, leaving a 5″ (125 cm) tail. Pull through remaining sts and secure.

Little finger:
With yarn B transfer 8 sts from the safety pins to 3 double pointed needles and pick up 3 sts from the first row of the ring finger (11 sts). Knit stocking stitch for 22 rnds.
Rnds 23-25: decrease 1 sts on each needle in each round.
Cut yarn, leaving a 5″ (125 cm) tail. Pull through remaining sts and secure.

Thumb:
With yarn B transfer 6 sts from the safety pin, add 2 more stitches by knitting into the front, the back and the front of the 6th stitch. pick up 8 sts from the 49th rnd of the body, add 2 more stitches by knitting into the front, the back and the front of the 1th stitch (18 sts). Knit stocking stitch for 22 rnds.
Rnds 23-25: decrease 1 sts on each needle in each round.
Cut yarn, leaving a 5″ (125 cm) tail. Pull through remaining sts and secure.

Finishing:
Weave in thread ends.

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Hướng dẫn đan cơ bản, Đan, Đan cho nam, Đan cho nữ, Đan găng tay cho nam, Đan găng tay cho nữ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s