Đan bóng len trang trí cây thông

Bạn hãy thử móc một lần để biết các móc một quả bóng tròn cơ bản, khi đã hiểu và thạo rồi bạn có thể sử dụng các hoa văn đan cải để làm cho quả bóng thêm sinh động, kiểu đan cải từng dòng thế này dù sao cũng dễ hơn, và cũng khá đẹp phải không:

Công thức đan của Lionbrand: trong công thức có mũi đan Kfb bạn cần đan vào nửa sau của mũi đan.

SIZE: One Size
About 13 in. [33 cm] circumference

CORRECTIONS: (applied Dec 21, 2009)


ORNAMENT
With straight needles and A, cast on 6 sts.
Row 1: Purl.
Row 2: K in front and back (kfb) of each st across – 12 sts.
Rows 3, 5, 7, 9 and 11: With A, purl.
Row 4: With A, *M1 (kfb) of each st across, k1, rep from * – 24 sts.
Row 6: With A, * M1 (kfb), k2 k1, rep from * across – 36 sts.
Row 8: With A, * M1 (kfb), k3 k2, rep from * across – 48 sts.
Row 10: With A, * M1 (kfb), k6 k5, rep from * across – 56 sts.

ORNAMENT
With straight needles and A, cast on 6 sts.
Row 1: Purl.
Row 2: K in front and back of each st across – 12 sts.
Rows 3, 5, 7, 9 and 11: With A, purl.
Row 4: With A, *KFB of each st across – 24 sts.
Row 6: With A, *KFB, k1, rep from * across – 36 sts.
Row 8: With A, *KFB, k2, rep from * across – 48 sts.
Row 10: With A, *KFB, k5, rep from * across – 56 sts.
Row 12: With A, knit.
Row 13: With B, purl.
Row 14: With B, knit.
Rows 15 and 16: With A, rep Rows 13 and 14.
Rows 17 and 18: With C, rep Rows 13 and 14.
Row 19: With B, purl.
Row 20: With B, k, inc 4 sts evenly spaced across – 60 sts.
Row 21: With A, purl.
Row 22: *With A, k1, with C, k1, rep from * across.
Row 23: With C, purl.
Row 24: With C, knit.
Rows 25 and 26: With A, knit.
Row 27: With B, purl.
Row 28: With B, knit.
Row 29: With B, p, dec 4 sts evenly spaced across – 56 sts.
Row 30: With B, knit.
Row 31: With A, purl.
Row 32: With A, *k5, k2tog, rep from * across – 48 sts.
Rows 33, 35, 37, 39 and 41: With A, purl.
Row 34: With A, *k2, k2tog, rep from * across – 36 sts.
Row 36: With A, *k1, k2tog, rep from * across – 24 sts.
Row 38: With A, (k2tog) across – 12 sts.
Row 40: With A, (k2tog) across – 6 sts.
Row 42: Change to double pointed needles. With A, k2tog across – 3 sts.
Hanging Loop
Do not turn work. Slide sts to other end of needle and k3. Continue to slide sts to other end of needle and k3 until cord measures about 6 in (15 cm). Bind off. Sew bound-off end of cord to beginning to make loop.

FINISHING
Wrap piece around foam ball and sew seam, drawing in sts of bound-off and cast-on edges. Weave in ends.

 

  

ABBREVIATIONS / REFERENCES
Click for explanation and illustration
k = knit k2tog = knit 2 together
Kfb = knit in front and back of st rep = repeat(s)(ing)
st(s) = stitch(es)

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan trang trí, Đan trang trí nhà cửa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s