Khăn một vặn thừng với đường biên nổi gờ

Chiếc khăn này cũng là khăn một vặn thừng cơ bản nhưng vặn thừng được kéo dài nên trông nó vuông vắn hơn chứ không tròn lẳn, và hai bên biên có sử dụng mũi đan chập nên khăn nổi gờ cộm lên khá đẹp. Chú ý mũi đan k2tog tbl tức đan chập đôi vào nửa sau của mũi đan.

 

Công thức đan:


Size: 5 x 45″

Materials:

  • 1 hank (100g/218yds) of Catalina Baby Classic (100% Baby Alpaca)
  • Size 7 (4.5mm) Crystal Palace 12” single point bamboo needles or size to obtain gauge.

Pattern:


Cast on 28sts.
Row 1: (WS) Knit
Row 2: K1, p1, k2 tog, yo, K2, yo, k2 tog tbl, K5, k2 tog, yo, K5, k2tog, yo, K2, yo, k2 tog tbl, p1, K1
Row 3: K2, p2, K2, p2, K2, p8, K2, p2, K2, p2, K2
Row 4: K1, p1, K11, yo, k2 tog tbl, K11, p1, K1
Row 5: Repeat Row 3
Row 6: Repeat Row 2
Row 7: Repeat Row 3
Row 8: Repeat Row 4
Row 9: Repeat Row 3
Row 10: K1, p1, k2 tog, yo, K2, yo, k2 tog tbl, K12, k2 tog, yo, K2, yo, k2 tog tbl, p1, K1
Row 11: Repeat Row 3
Row 12: K1, p1, K8, sl 4sts onto cn and hold in front, K4, K4 from cn, K8, p1, K1
Row 13: Repeat Row 3
*Repeat Rows 2, 3, 4 and 5 four more times
Repeat Rows 10, 11, 12 and 13
Continue knit from * until scarf will be 45” long
Last Row: (WS) Knit
Bind off all sts.
Weave in ends.

Abbreviations:

K – knit
p – purl
k2 tog – knit two stitches together (a right-slanting decrease)
k2 tog tbl – knit two stitches together through the back loops (a left-slanting decrease)
yo – yarn over
sts – stitches
WS – wrong side of knitted fabric
cn – cable needle

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan cho nam, Đan khăn cho nam. Bookmark the permalink.

One Response to Khăn một vặn thừng với đường biên nổi gờ

  1. 2342010 says:

    ko dich ra tieng viet ha b.chang hiu vit cai j

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s