Khăn vặn thừng cầu vồng, đan biên hạt gạo

Đây cũng là khăn chỉ đan một vặn thừng cơ bản ở giữa nhưng dùng len loang màu sắc cầu vồng nên khăn khá sinh động, hai biên khăn đan hạt gạo, kiểu biên này mình thích hơn vì thấy nó đứng dáng cho khăn. Đan hạt gạo thực ra là đan 1 thuận 1 nghịch xen kẽ nhau. Khi đan sang dòng tiếp theo ở mặt sau: mũi nào mũi nào mặt trước ta đan thuận thì giờ cũng đan thuận, mũi nào mặt trước ta đan nghịch thì giờ cũng đan nghịch, nếu bạn làm ngược lại thì mặt len sẽ trơn tru như đan trơn mà không gồ ghề cứng cáp nữa.

Mũi đan hạt gạo rất dễ nhưng dễ nhầm, ai mới đan cứ phải nhầm k, p, k, p rất mệt, bạn hãy học cách nhìn vào dấu hiệu của mũi đan, mũi đan thuận thường có hình chữ v, mũi đan nghịch thì có hình dấu trừ – . Nếu mũi đan hiện ra hình chữ v thì nó đang là mũi đan thuận của mặt len bạn nhìn thấy, tức mặt bên kia nó vốn là mũi đan nghịch, vậy bạn hãy đan nghịch vào mũi đan hình chữ v, và ngược lại bạn đan thuận vào mũi đan hình dấu trừ -.

Công thức đan:

Size: approx. 5″ wide x 52″ long

Materials:
3 – 50 gm balls Chunky Mochi in #805 “tapestry rainbow”
1 pr size 13 Crystal Palace Bamboo Needles

Cast on 18 sts.
K 1 row

Note: 6 sts on each side are knit throughout in seed st, the center 6 sts are cabled in a 3-3 st cable.

Cable Sequence: (multiple of 18 sts)
Row 1 (RS): *K1 P1, K1, P1, K1, P1*, K6, rep between *s
Row 2:
*K1 P1, K1, P1, K1, P1*, P6, rep between *s.
Rows 3 & 5: Rep Row 1
Rows 4 & 6: Rep Row 2
Row 7 (RS): [cable row]: *K1 P1, K1, P1, K1, P1*, move 3 sts to cable needle, hold in front of work, K3 from left needle, now K3 from cable needle, rep between *s.
Row 8: Rep Row 2.

Repeat these 8 rows, making cable every 8th row. Continue until almost out of yarn. End with K1 row, Bind off.

Spritz with water or dampen, block & pin on big towel to dry.

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan cho nam, Đan cho nữ, Đan khăn cho nam, Đan khăn cho nữ. Bookmark the permalink.

One Response to Khăn vặn thừng cầu vồng, đan biên hạt gạo

  1. annnahien says:

    cho mình tiếng việt đi bạn ơi….thanks nhiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s