Xám điệu

Khăn ống: màu tro xám mà vẫn điệu được nhỉ, cứ quen với điệu cứ phải là hồng hồng tim tím lơ xanh cơ đấy😛

Công thức móc:

Bản in công thức.pdf

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Móc, Móc cho nữ, Móc khăn cho nữ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s