Đan cốt: lưu ý khi chiết hết (video hướng dẫn)

Khi chiết hết của phần đan cốt, bạn cần lưu ý cách để sợi len. Thông thường ngay trước khi đan mũi thuận knit thì bạn phải để dây len ở phía sau bề mặt đan và ngược lại ngay trước khi đan mũi nghịch purl thì bạn phải để dây len ở phía trước bề mặt đan. Đan cốt luân phiên 1, 2, 3,.. hoặc nhiều mũi đan thuận nghịch, vì thế bạn không thể chiết như chúng cùng một loại mũi đan,  ngay trước khi chiết mũi đan thuận bạn phải để dây len sau bề mặt đan, và ngay trước khi chiết mũi đan nghịch bạn phải để dây len trước bề mặt đan. Ví dụ với đan cốt 2/2 bạn chiết như sau:

Có một cách chiết khác đó là chiết bằng kim khâu chứ không phải bằng kim đan, khi chiết bằng kim khâu cho đan cốt bạn cũng cần lưu ý vì nó khác với chiết cho phần đan thông thường, theo dõi video sau:

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Hướng dẫn đan cơ bản, Đan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s