Đan lót ly hình chiếc lá

Đan những chiếc lá nhỏ thì có công thức rồi, nhưng lá to như này bây giờ mới thấy, hay nhỉ 😛

Công thức đan:

finished measurements

DK weight: 4.5 x 7.25 inches
Worsted weight: 5.25 x 7.5 inches
Aran weight: 6 x 8 inches

materials

30 yards cotton or cotton blend yarn, in DK, worsted or aran weight. Shown in:
DK: Berroco Pure Pima, 100% cotton, color Oyster.
Worsted: Nashua Handknits Creative Focus Linen, 50% linen 50% cotton, color Leaf.
Aran: Kertzer CoolSpun Cotton Ombres, 100% cotton, color Mardi Gras.

supplies

4.0 – 5.0 mm needles, depending on which yarn you use.
(Check the yarn label for guidance).
tapestry needle, 2 stitch markers

tension/gauge

24 (DK), 22 (Worsted), 20 (Aran) sts = 4 inches of garter stitch. Correct gauge is not essential for this project.

abbreviations

k knit
k2 tog knit two together
M make 1 st-pick up and knit running thread between sts
p purl
pm place marker
RS right side
sm slip marker
ssk slip-slip-knit-slip 2 sts knitwise, put left needle through front of slipped sts, knit together through back WS wrong side
WS wrong side

Pattern Notes

These will be concave as you knit them, but when you wet-block them, they will take on their leaf shape.

Version 1: Garter Stitch Leaf

Cast on 3 sts.
Row 1: K1, pm, k1, pm, k1.
Row 2: (and all even rows): Knit.
Row 3: K1, m1, sm, k1, sm, m1, k1-5 sts.
Row 5: K1, m1, knit to marker, m1, sm, k1, sm, m1, knit to last st, m1, k1-9 sts.
Row 7: Rep row 5-13 sts.
Row 9: Knit to marker, m1, sm, k1, sm, m1, knit to end-15 sts.
Rep rows 8-9 eight times-31 sts.
Next 9 rows: Knit.
Next row: Knit to 2 sts bef marker, k2tog, sm, k1, sm, ssk, knit to end-29 sts.
Rep the last 2 rows until there are 5 sts left on the needle.
Next row: Knit.
Next row: K2tog, remove marker, k1, remove marker, ssk-3 sts.
Next row: Knit.
Next row: K2tog, k1-2 sts.
Bind off.

Version 2: Stocking Stitch Leaf with Stem

Cast on 3 sts.
Rows 1-4: Knit.
Row 5 (RS): K1, pm, k1, pm, k1.
Rows 6 and 8: Knit.
Row 7: Knit to marker, m1, sm, k1, sm, m1, knit to end-5 sts.
Row 9: Rep row 7-7 sts.
Row 10: K3, p1, K3.
Row 11: Rep row 7- 9sts.
Row 12: K3, purl to marker, sm, p1, sm, purl to last 3 sts, k3.
Rep rows 11-12 11 times-31 sts.
Next row (RS): Knit.
Next row: Rep row 12.
Rep these 2 rows 3 times.
Next row: Knit to 2 bef marker, k2tog, sm, k1, sm, ssk, knit to end-29 sts.
Next row: Rep row 12.
Rep these 2 rows until 7 sts rem on needle.
Next row: K1, k2tog, remove marker, k1, remove marker, ssk, k1-5 sts.
Next row: Knit.
Next row: K2tog, k1, ssk.
Next row: Knit.
Next row: K2tog, k1, ssk-3 sts.
Next row: Knit.
Next row: K2tog, k1-2 sts.
Bind off.

Finishing

Wet the cloth thoroughly. Lay flat, shaping into leaf, let dry. Weave in ends.

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan trang trí, Đan trang trí nhà cửa. Bookmark the permalink.

2 Responses to Đan lót ly hình chiếc lá

 1. TrangHuyen says:

  chị ơi” place market và slip market’ nghĩa là j chị nhỉ?
  Row 5: K1, m1, knit to marker, m1, sm, k1, sm, m1, knit to last st, m1, k1-9 sts.
  Row 7: Rep row 5-13 sts.
  Row 9: Knit to marker, m1, sm, k1, sm, m1, knit to end-15 sts.
  Next row: Knit to 2 bef marker, k2tog, sm, k1, sm, ssk, knit to end-29 sts.
  Next row: Rep row 12.
  Rep these 2 rows until 7 sts rem on needle.
  Next row: K1, k2tog, remove marker, k1, remove marker, ssk, k1-5 sts.
  Chị nói sơ qua cho e mấy dòng này với nhé!!! HIHIHI. Thnaks chị nha!!

  • tu2bantayme says:

   Các thuật ngữ đan em tìm lại bài hướng dẫn cơ bản để tra cứu nhé, còn từ “marker” ở đây có nghĩa là một cái khuyên đánh dấu, nó tròn nhưng nhỏ hơn cái nhẫn một xíu, bằng nhựa dẻo hoặc kim loại mỏng, người ta dùng nó để đánh dấu mũi đan, ví dụ đan đến mũi thứ 5 cần phải đan chập đôi thì dòng trước đến mũi thứ 5 em xỏ cái khuyên đánh dấu đó vào, tới dòng sau cứ nhìn thấy khuyên đánh dấu ở đâu là ta đan chập đôi ở đó, khỏi phải đếm mũi nữa, cái marker có tác dụng đánh dấu như kiểu ta vẽ một vạch phấn ở đó để ghi nhớ thôi mà, “slip marker” là nhấc cái khuyên đánh dấu đó sang kim tay phải, tất nhiên rồi vì nó có đan được đâu, “place marker” là đặt/xỏ cái khuyên đánh dấu vào, em không có khuyên đặc chủng thì em dùng cái chun tóc nhỏ của trẻ con, hay là em buộc một đoạn len thành hình tròn xỏ vào thay cái khuyên đó cũng được, trước chị bí quá còn lấy luôn cái kim băng xỏ vào cũng xong 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s