Túi vặn thừng quai trúc

Mình rất thích các kiểu quai túi thiên về tự nhiên, như quai đốt trúc của cái túi này:

Quai túi mua sẵn thì liên quan gì tới đan móc nhỉ😛 Hi hi… Có bao giờ mọi người rơi vào tình trạng: chỉ vì cái cúc mà phải may cả cái váy, chỉ vì cái quai mà kì cục đan một đống vặn thừng cho túi,..😛

Công thức đan:

Bản in công thức.pdf

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan cho nữ, Đan túi cho nữ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s