Móc khăn vặn thừng cơ bản

Không chỉ đan, móc cũng có thể ra khăn vặn thừng. Bạn hãy xem lại bài Móc vặn thừng như thế nào? để áp dụng cách móc vặn thừng cho công thức móc khăn vặn thừng cơ bản này nhé:

Khi đã thạo cách móc vặn thừng rồi, bạn có thể sáng tạo móc nhiều hàng vặn thừng, móc mặt trái và mặt phải cách điệu khác nhau,… như thế này chẳng hạn:

Hoặc cũng có thể là móc bớt vặn thừng, chỉ cần 1 hàng dọc vặn thừng thôi, móc thêm viền cải màu và hoa trang trí:

Công thức móc khăn vặn thừng tím:

bản in công thức.pdf

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Móc, Móc cho nam, Móc cho nữ, Móc khăn cho nam, Móc khăn cho nữ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s