Bộ khăn mũ cực ấm đan tặng Mami :P

Dày dặn, mềm mại, co giãn cao, cực ấm,… nhờ Đan cốt xương cá hay đan cốt thuyền chài 😛 Mẫu cơ bản nhất, không thời trang cũng không quá lỗi mốt :p Mami mà không khó tính thì đan tặng là hợp nhất đấy 😛 Mũ đơn giản và khăn dạng khăn choàng cổ lọ nhé:

Công thức đan:

Free Hat Knitting Pattern

Materials: Lopi Reynolds 100 % wool bulky weight yarn color 008 pale blue heather 110 yds ( 100 m) / 100 g – 1 skein.

Lopi Reynolds 100 % wool bulky weight yarn color 009 medium blue heather 110 yds ( 100 m) / 100 g – 1 skein. You’ll need 2 skeins of pale and 1 skein of medium blue heather yarn for the hat and the cowl.

Needles: 11 (8.00 mm) and 11.5 (6.5 mm) OR SIZE NEEDED TO OBTAIN GAUGE

Gauge: 8 st x 12 rows = 4 x 4″ (10 x 10 cm)

Pattern:

Fisherman’s Rib:
Cast on even amount of stitches
Rows 1: *1 k, 1 p* repeat from * to *
Row 2: *1 k, yo, sl 1 (slip stitch from left to right needle)*, repeat from * to *
Row 3: *1 k on yo and sl 1 from the prev row (knit the stitch that was slipped in the previous row together with its yarn over), yo, sl 1*, repeat from * to *.
Row 4: Repeat row 3
Rib: 1 k, 1 p

Directions:
Cast on 48 sts (including edge stitches) with pale blue heather yarn on needles 11 (8.00 mm).
Knit fisherman’s rib pattern for 7 rows.
With medium blue heather knit fisherman’s rib pattern for 6 rows.
With pale blue heather knit fisherman’s rib pattern for 10 rows.
Change to needles 10.5 (6/5 mm) and knit rib for 8 rows.
Knit fisherman’s rib pattern for 20 rows.
With medium blue heather knit rib for 8 rows decreasing for 7 sts in each odd row.
Cut yarn, leaving a 10″ (25 cm) tail. Pull through remaining sts and secure.

Finishing:
Join the back seam.

=============================================

Free Cowl Knitting Pattern

Materials: Lopi Reynolds 100 % wool bulky weight yarn color 008 pale blue heather 110 yds ( 100 m) / 100 g – 1 skein.

Lopi Reynolds 100 % wool bulky weight yarn color 009 medium blue heather 110 yds (100 m) / 100 g – 1 skein. You’ll need 2 skeins of pale and 1 skein of medium blue heather yarn for the hat and the cowl.

Needles: 11 (8.00 mm) and 11.5 (6.5 mm) OR SIZE NEEDED TO OBTAIN GAUGE

Gauge: 8 st x 12 rows = 4 x 4″ (10 x 10 cm)

Pattern:

Fisherman’s Rib:
Cast on even amount of stitches
Rows 1: *1 k, 1 p* repeat from * to *
Row 2: 1 k, yo, sl 1 (slip stitch from left to right needle)
Row 3: 1 k on yo and sl 1 from the prev row (knit the stitch that was slipped in the previous row together with its yarn over), yo, sl 1
Row 4: Repeat row 3

Stocking Stitch: 1k, 1p
1 row and all odd rows – knit sts
2 row and all even rows – purl sts

Garter Stitch
all rows – knit sts

Directions:
Cast on 48 sts (including edge stitches) with pale blue heather yarn on needles 11 (8.00 mm).
Knit fisherman’s rib pattern for 7 rows.
With medium blue heather knit fisherman’s rib pattern for 6 rows.
With pale blue heather knit fisherman’s rib pattern for 20 rows.
With medium blue heather knit fisherman’s rib pattern for 16 rows.
With pale blue heather knit stocking stitch for 30 rows increasing for 4 sts in each odd row.
With medium blue heather knit stocking stitch for 2 rows increasing for 4 sts in the 1st row.
With medium blue heather knit garter stitch for 4 rows. Cast off.

Finishing:
Join the back seam.

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan cho nữ, Đan khăn cho nữ, Đan mũ cho nữ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s