Mũ dâu tây vặn thừng

Cái mũ này đẹp quá, đã vặn thừng lại còn tạo hình dâu tây nữa 😛 Thích cả cách cải màu xanh theo cuống dâu tây, tự nhiên kinh lên được! …muốn đan cho mình luôn chứ không chỉ cho bé sơ sinh như trong mẫu 😛

Công thức đan cuỗm về từ đây 😛 và ai không quan tâm tới link gốc thì xem ở dưới đây 😛

SIZE: preemie/newborn (3-6mos)

NOTE: The only difference between the sizes is that the larger size has K4-st columns separating the cable panels instead of K2-st columns shown here. You can make it increasingly larger by making those columns wider.

YARN (you can probably get 2 hats out of this)

1 ball Knit Picks Merino Style, in a berryish color

1 ball Knit Picks Merino Style, in a greenish color. I used Petal and Asparagus because that’s what I had on hand, but a darker red or raspberry color, and the darkest green, would look much nicer, I think.

NEEDLES

US3 DPNs, 2 circulars, or 1 long circular for magic loop (your choice)

INSTRUCTIONS

CO 72 (80) with berryish color. Join rnd, being careful not to twist stiches.

Edging (Note: you can use a size down to make this part snugger. It’s probably a good idea, but I did not.)

Rnd 1: *P3, K4, P2, K4, P3, K2(4), repeat from * to end of rnd.

Rnds 2-4: Repeat Rnd 1.

Continuing…

Rnd 5 and all others, except as noted (basic pattern): *P3, K10, P3, K2(4), repeat from * to end of rnd.

Rnd 10 (cable): *P3, C10B, P3, K2(4), P3, C10F, P3, K2(4), repeat from * to end of rnd.

Rnd 15 (1st seeds rnd): Repeat Rnd 5, but meanwhile, incorporate one green stitch every 4th st, starting with the 2nd stitch (i.e., 1 berry stitch to start, then 1 green stich, 3 berry stiches, 1 green stitch, 3 berry stitches… down the rnd). Carry green yarn loosely behind berry color so fabric doesn’t bunch, and loosely between rnds as well (there will be 3 berry rounds before the next green)

Rnd 19 (2nd seeds rnd): Repeat Rnd 5, but meanwhile incorporate one green stitch every 4th stitch (i.e., 3 berry st, 1 green st, 3 berry st, 1 green st…down the rnd).

Rnd 22 (3rd seeds rnd): Repeat Rnd 15.

Rnd 25 (4th seeds rnd): Repeat Rnd 5, and meanwhile, starting with first stitch, knit every other stitch green.

Rnd 26 (cable): Repeat Rnd 10.

Rnd 27 (5th seeds rnd): Repeat Rnd 5, and meanwhile, starting with second stitch, knit every other stitch green.

Rnd 29 (6th seeds rnd): Repeat Rnd 25.

Rnd 30 (1st decrease rnd, first green rnd): Change to green yarn (don’t break berry–you’ll use it again, making flecks in the green like the green flecks in the berry). *P3, K2tog, K6, ssk, P3, K2(4), repeat from * to end of rnd–64(72)st

Rnd 31 (2nd decreas rnd): *P3, K2tog, K4, ssk, P3, K2(4), repeat from * to end of rnd–56(64) st.

Rnd 32 (3rd decrease rnd + 1st berry flecks rnd):  While working decrease pattern, work colorwork pattern in the reverse of the first colorwork pattern. So, starting with 2nd st, and every 4th st thereafter, work one berry st every 4th st (i.e., 1 green st to start rnd, 1 berry st, 3 green st, 1 berry st, 3 green st… down the rnd). At the same time, work this decrease: *P3, K2tog, K2, ssk, P3, K2(4), repeat from * to end of rnd–48(56) st.

Rnd 33 (4th decrease): *P3, K2tog, ssk, P3, K2(4), repeat from * to end of rnd–40(48) st.

Rnd 34 (5th decrease): *K3tog, ssk, K3tog, K2(4), repeat from * to end–20(28) st.

Rnd 35 (6th decrese rnd + 2nd berry flecks rnd): Starting with green, alternate with berry every other stitch, and work the following decrease: *K3(2), K2tog, repeat from * to end.–16(21) st.

Rnd 36 (7th decrease): *K1, K2tog, repeat from * to end–8(14) st.

Rnd 37 (LARGER SIZE ONLY–8th decrease): *K2tog across rnd–7st.

Stem

Knit 9 rnds of stem.

Last rnd: *K2tog, repeat across rnd. Break yarn, use yarn needle to slip end through all live stitches, cinch, and weave in ends.

abbreviations

CO CAST ON
C10B Slip 5 st onto cable needle, move the cable-held stitches to the back of your work, K the next 5 st off your left needle, then K the 5 held st off the cable needle
C10F Slip 5 st onto cable needle, move the cable-held stitches to the front of your work, K the next 5 st off your left needle, then K the 5 held st off the cable needle
DPNs Double-pointed needles, a set of 4 or 5
K2tog Knit 2 st together as one
K3tog Knit 3 st together as one
P purl
rnd(s) round(s)
ssk slip 2 st knitwise, then knit those stitches together as one
st stitch(es)

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan cho bé gái, Đan cho bé trai, Đan cho trẻ em, Đan mũ cho bé gái, Đan mũ cho bé trai. Bookmark the permalink.

5 Responses to Mũ dâu tây vặn thừng

 1. Lê Hồng says:

  chị ơi, chị post video hoặc dịch công thức tiếng Việt giúp em với! em kém english wa hu hu thích kiểu mũ mà chịu thôi

 2. TrangHuyen says:

  Rnd 10 (cable): *P3, C10B, P3, K2(4), P3, C10F, P3, K2(4), repeat from * to end of rnd
  C10B, C10F là đan vặn thừng hả chị?
  Còn K2(4) là seo hả chị? đan 2 mũi lên hay 4 mũi lên ạ?

  • Hảo Mèo says:

   C10B và C10F là đan vặn thừng 10 đó bạn. B là vặn thừng ra sau (behind) còn F là vặn thừng ra trước (front of)
   P3, C10B, P3, K2(4) thì vẫn là đan 2 mũi k, số 4 trong ngoặc là chỉ mũi này sẽ được lặp 4 lần trong 1 round

 3. TrangHuyen says:

  ”US3 DPNs, 2 circulars, or 1 long circular for magic loop (your choice)” đan mũ này dùng kim vòng hả chị? em mua kim vòng cỡ số 6 thấy kim to và vòng rộng quá.
  mũ này khó hiểu quá. nếu có time chị dịch sơ qua tiếng việt nha chị. Hihihi!!!

  • Hảo Mèo says:

   Mình đan bằng kim đan vòng số 9 cho bé 1-2 tháng là đẹp.Lúc trước mình chưa có kim đan vòng nên mình cải 1 chút rùi đan bằng kim thẳng đan áo ý, khi đan bằng kim đan thẳng thì ở các dòng lẻ 1,3,5,7,… vẫn giữ nguyên như hd vì đang là mặt phải, còn các dòng chẵn thì mình đang ở mặt trái, cho nên sẽ phải đảo ngước lại, ví dụ
   Hàng 1 là: *P3, K4, P2, K4, P3, K2(4),lặp lại đén hết hàng, Hàng 2,3,4 cũng như hàng 1 thì mình làm như sau:
   Hàng 1 đan như hd
   Hàng 2 đan từ cuối về và đảo mũi, sẽ là: *p2, k3, p4, k2, p4, k3, lặp lại từ * đến hết hàng
   Hàng 3 như H1, H4 như H2
   tương tự vậy, đến hàng 10 sẽ vặn thừng lần thứ nhất, hướng dẫn là:*P3, C10B, P3, K2(4), P3, C10F, P3, K2(4), lặp lại từ * đến hết
   Vậy công thức của mình sẽ là: *p2,k3, C10B, k3, p2, k3, C10F, k3, lặp lại từ * đến hết hàng. Chú ý là vặn thừng cũng ngược lại luôn nhé, vặn thừng trước thành sau, còn vặn thừng sau thành trước.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s