Đan choàng cổ bằng len lông xù

Kiểu choàng cổ này nếu đan dọc thì chắc là phải sử dụng kỹ thuật đan dòng ngắn – một kỹ thuật đan nâng cao để tạo độ xòe cổ, nhưng ở đây bắt nhiều mũi và đan ngang thành ra chỉ cần dùng mũi đan chập quen thuộc, dễ đan. Ban đầu bắt nhiều mũi, rồi từng hàng cứ đan chập cho số mũi bớt dần, thế là choàng cổ từ vành rộng được thu hẹp dần vào vòng cổ, đơn giản dễ làm nhỉ, hi hi…

Knitting Pattern For Little Fur Shrug

Công thức đan:

Materials & Tools
1. Yarn: Bella Baby – Spoil, Super Bulky, 50g / 45m, 100% Polyester, Eye lashes type, qty= Kid / 1 skein, Adult / 2 skeins
2. Knitting needle: 8mm
3. Ribbon, Kid = 1 1/2″ x 16″, 2 pcs., Adult = 1 1/2″ x 20″, 2 pcs.
4. Sewing needle

Knit Tension
11 sts x 14 rows (10 cm x 10 cm / 4″ x 4″) stockinette stitch

Dimension
knit little shrug dimension
Download the printable version in PDF document.

Abbreviations
K – Knit
P – Purl
st(s) – stitch(es)
tog – together
RS – Right Side
WS – Wrong Side

Knitting Pattern
Toddler Size
Row 1 : Cast on 82sts on 8mm needle.
Row 2-3 : Starting with a P row (WS), work in stocking/stockinette st for 2 rows.
Row 4 : (WS) P19,*P2tog, P19* repeat 3 times. (79 sts)
Row 5-6 : Starting with a K row (RS), work in stocking/stockinette st for 2 rows.
Row 7 : (RS) K19,*K2tog, K18* repeat 3 times. (76 sts)
Row 8 : P row
Row 9: (RS) K18,*K2tog, K17* repeat 3 times,K1. (73 sts)
Row 10: P row
Row 11: (RS) K18,*K2tog, K16* repeat 3 times, K1. (70 sts)
Row 12: P row
Row 13: (RS) K7,*K2tog, K7* repeat 7 times. (63 sts)
Row 14: P row
Row 15: (RS) K7,*K2tog, K6* repeat 7 times. (56 sts)
Row 16: P row
Row 17: (RS) K11,*K2tog, K9* repeat 4 times, K1. (52 sts)
Row 18: P row
Row 19: (RS) K10,*K2tog, K8* repeat 4 times, K2. (48 sts)
Row 20: P row
Row 21: (RS) K8,*K2tog, K8* repeat 4 times. (44 sts)
Row 22: P row
Bind off, fasten and hide yarn end.
Sew ribbons to the shrug.

Adult Size
Row 1 : Cast on 110sts on 8mm needle.
Row 2-4 : Starting with a P row (WS), work in stocking/stockinette st for 3 rows.
Row 5 : (RS) K21,*K2tog, K20* repeat 4 times, K1. (106 sts)
Row 6-8 : Starting with a P row (WS), work in stocking/stockinette st for 3 rows.
Row 9 : (RS) K18,*K2tog, K20* repeat 4 times. (102 sts)
Row 10-12 : Starting with a P row (WS), work in stocking/stockinette st for 3 rows.
Row 13: (RS) K20,*K2tog, K18* repeat 4 times,K2. (98 sts)
Row 14: P row
Row 15: (RS) K18,*K2tog, K18* repeat 4 times. (94 sts)
Row 16: P row
Row 17: (RS) K18,*K2tog, K17* repeat 4 times. (90 sts)
Row 18: P row
Row 19: (RS) K8,*K2tog, K7* repeat 9 times, K1. (81 sts)
Row 20: P row
Row 21: (RS) K8,*K2tog, K6* repeat 9 times, K1. (72 sts)
Row 22: P row
Row 23: (RS) K11,*K2tog, K10* repeat 5 times, K1. (67 sts)
Row 24: P row
Row 25: (RS) K10,*K2tog, K9* repeat 5 times, K2. (62 sts)
Row 26: P row
Row 27: (RS) K10,*K2tog, K8* repeat 5 times, K2. (57 sts)
Row 28: P row
Bind off, fasten and hide yarn end.
Sew ribbons to the shrug.

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan cho bé gái, Đan cho trẻ em, Đan khăn cho bé gái. Bookmark the permalink.

One Response to Đan choàng cổ bằng len lông xù

  1. Hien says:

    Bạn ơi dịch sang tiếng việt đi, tiếng Anh tớ chả hiểu zi cả :). TKS!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s