Đan vòng cổ

Đáng yêu không này😡

This slideshow requires JavaScript.

Tìm đọc: Công thức đan trong trang này nhé

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan cho nữ. Bookmark the permalink.

2 Responses to Đan vòng cổ

  1. crispynguyen says:

    Oi! ngay nao em cung vao ngong, cuoi cu g thi co giao lai ve truong rui, hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s