Lace Tam :)

Lần đầu đan mũ cảm hứng thật dạt dào, nó có cả bộ khăn và mũ rất đẹp, mọi người cùng đan nhé, chỉ cần có kim vòng hoặc bộ kim 2 đầu là có thể đan được chiếc mũ này ^^

Lace Tam

Pattern mọi người có thể tải về tại đây:

http://www.ravelry.com/patterns/library/lace-tam-and-scarf-pattern

About Hong Ty Muoi

Hi, everybody! My name's Hao. I live in Bacninh province. I like all things related to crafts. Thank you for visiting my blog. Best wishes for you....
This entry was posted in Hướng dẫn đan nâng cao, Đan cho nữ, Đan mũ cho nữ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s