Tag Archives: nữ

Lace shawl

Mình yêu thích Lace shawl từ cái nhìn đầu tiên, kiểu tình yêu sét đánh. hì hì. Hứa với chị M.A bao lần hôm nay mới viết bài về Lace shawl được. Đan cái này không khó lắm, chỉ cần … Continue reading

Posted in Hướng dẫn đan cơ bản, Đan cho nữ, Đan khăn cho nữ | Tagged , , , , | 21 Comments